Podpora Evropské unie projektu "Stavební úpravy objektu firmy AUTOCOLOR Šoukal s.r.o."

Společnost AUTOCOLOR Šoukal s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011181 "Stavební úpravy objektu firmy AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.".

Projekt společnosti AUTOCOLOR Šoukal s.r.o. je zaměřen na realizaci vybraných energeticky úsporných opatření - zateplení fasády stropu, výměna sklobetonových oken, výměna vrat, vyregulování otopné soustavy, výměna zářivkových svítidel, zateplení podhledu podlahy, výměna prosklené stěny.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

dotace-eu

Podpora Evropské unie projektu „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI AUTOCOLOR Šoukal s.r.o."

Společnost AUTOCOLOR Šoukal s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026063 „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI AUTOCOLOR Šoukal s.r.o.".

Cílem projektu je snižování energetické náročnosti stávající technologie její výměnou, konkrétně se jedná o výměnu lakovací kabiny. Součástí projektu je dále instalace FVE pro vlastní spotřebu.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

dotace-eu

Podpora Evropské unie projektu Podpora Evropské unie projektu „Stavební úpravy budovy společnosti AUTOCOLOR DS s.r.o.“

Společnost AUTOCOLOR DS s.r.o. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023018 „Stavební úpravy budovy společnosti AUTOCOLOR DS s.r.o.".

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu zateplením obvodového pláště budovy, změnou otvorových výplní, modernizací systému vytápění a TV, modernizací osvětlení a instalací FVE.

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

dotace-eu