Výpočet náhradního plnění

Výpočet náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky nebo služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV ČR.
Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2009

Počet zaměstnanců: 25 50 200 500
PP ZPS ( 4 % ) osob 1 2 8 20
Roční povinný podíl při nesplnění PP
( v tis. Kč )
58 116 466 1166
Ekvivalent PP odebráním zboží
( v tis. Kč bez DPH )
163 326 1306 3265


PP – povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením

Pozn.: při výpočtu se vychází z průměrné měsíční mzdy za I. až III. čtvrtletí roku 2010 ve výši 23.324,00 Kč.

AUTOCOLOR DS s.r.o

Třebíčská 474
594 01 Velké Meziříčí
Tel/fax: +420 566 521 065
Mobil: +420 732 853 825
Provozní doba
obchodu + drogerie:
po - pá: 7.00 - 17.00
so: 8.00 - 11.00